Autyzm

Pomoc dzieciom i młodzieży ze spektrum autyzmu stała się dla nas od samego początku działania największym wyzwaniem terapeutycznym.

W oparciu o wiedzę teoretyczną, popartą wieloletnią praktyką w prowadzeniu terapii dzieci ze spektrum autyzmu metodami niedyrektywnymi, wymianie doświadczeń z rodzicami dzieci, a także z terapeutami zajmującymi się autyzmem, powstała nasza kompleksowa oferta terapeutyczna. Wszyscy terapeuci pracujący z dziećmi ze spektrum autyzmu, oprócz wiedzy teoretycznej i kilkuletniej praktyki w terapii, zostali specjalistycznie przeszkoleni do pracy w ramach Programu TRIADA.

Nasza praca terapeutyczna oparta jest zawsze na ocenie poziomu funkcjonowania dziecka i określeniu stosownych celów w terapii.

Pierwszym celem wszelkich oddziaływań terapeutycznych jest nawiązanie kontaktu z dzieckiem. Stosując niedyrektywne metody terapeutyczne, bazujemy na zmotywowaniu dziecka do nawiązania i utrzymania kontaktu z nami. Podstawą wszystkich opisanych poniżej zajęć dla dzieci ze spektrum autyzmu jest dążenie do nawiązania i jak najdłuższym utrzymaniu kontaktu z dzieckiem. Aby to osiągnąć robimy podczas zajęć różne, naprawdę różne rzeczy.

Nasze propozycje zajęć:

  1. Terapeutyczny Punkt Przedszkolny KLEKS ? oferta zajęć dla dzieci ze spektrum autyzmu; zajęcia odbywają się codziennie przez 4 godziny, obejmując zarówno zajęcia grupowe jak i indywidualne.
  2. Pakiet zajęć w ramach Programu TRIADA ? zajęcia ukierunkowane na triadę zaburzeń autystycznych u dziecka. Minimalny wymiar tygodniowy pakietu to 6 godzin tygodniowo.
  3. Trening kontaktu i komunikacji ? bardzo ważny element zwłaszcza na etapie nawiązywania kontaktu z dzieckiem. Zajęcia oparte na motywowaniu dziecka do nawiązania kontaktu.
  4. Zajęcia rozwijające teorię umysłu ? to zajęcia ukierunkowane na rozwój emocjonalny dziecka z nastawieniem na wypracowywaniu empatii.