Kontakt

Centrum Twórczego Rozwoju Dziecka „Kleks”

Informacje i zapisy:
Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00 -18.00

tel.: +48 22 374 13 86
e-mail: sekretariat@kleks.edu.pl