Logopedia

Cechą charakterystyczną KLEKSA (w tym także pracy logopedy), jest podejście niedyrektywne, które szczególnie w pracy z dziećmi z autyzmem, wiąże się przede wszystkim z prowadzeniem treningu komunikacji opartego na zainteresowaniach i motywacjach dziecka.

W Centrum KLEKS zajęcia logopedyczne służą głównie ułatwieniu dziecku porozumiewania się z otoczeniem. Niekiedy to praca nad wadami wymowy, a niekiedy to wprowadzenie alternatywnego systemu komunikacji.
Głównymi elementami pracy logopedy w naszej placówce są diagnoza i terapia logopedyczna. Na podstawie przeprowadzonej diagnozy terapeuta określa stopień rozwoju komunikacji językowej, oraz wyznacza cele terapii (uwzględniamy również diagnozy sporządzone w innych ośrodkach terapeutycznych).
Praca logopedy i neurologopedy odbywa się zarówno przy biurku, jak i przy lustrze. Niekiedy, aby zwiększyć motywację dziecka do komunikowania się, zajęcia odbywają się w specjalnych salach zabaw.

Pracujemy z dziećmi na różnym poziomie funkcjonowania, z różnymi trudnościami w zakresie porozumiewania się. Są to dzieci ze spektrum autyzmu, dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, opóźnionym rozwojem mowy, a także dyslalią.
Każde zajęcia dostosowane są do indywidualnych potrzeb naszych podopiecznych.