Psycholog dziecięcy

Najważniejszym zadaniem psychologa dziecięcego jest udzielenie wsparcia w rozwoju Dziecka. W tym celu, proponujemy:

  1.  Konsultację psychologiczną, czyli omówienie problemów zaobserwowanych przez rodziców/nauczycieli u dziecka.Obejmuje także porady wychowawcze dla rodziców. Konsultacja składa się z rozmowy z rodzicem (bez obecności dziecka), a następnie psycholog bawiąc się z dzieckiem dokonuje obserwacji. Końcowym elementem konsultacji jest spotkanie podsumowujące z rodzicem, na którym omówione są wyniki obserwacji i przekazuje się rekomendacje do realizacji.Zazwyczaj konsultacja składa się z dwóch spotkań.
  2. Diagnoza psychologiczna
    Określenie celów, zasadności, zakresu i metodyki badania następuje po konsultacji psychologicznej.
  3. Terapia psychologiczna
    Zajęcia dostosowuje się do konkretnych problemów stwierdzonych u dziecka.