Wyjazdowe

Turnusy wyjazdowe organizowane przez Centrum KLEKS to okazja do skorzystania z intensywnych zajęć terapeutycznych w czasie wakacji. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez najwyższej klasy specjalistów swojej dziedzinie.

Turnusy organizujemy od 2004 roku, stąd wszelkie elementy organizacyjne są precyzyjnie dopracowane.

Turnusy przeznaczone są dla dzieci z różnymi wyzwaniami rozwojowymi, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze spektrum autyzmu, z upośledzeniem umysłowym oraz z deficytami w zakresie integracji sensorycznej.

Podczas turnusu dzieci mają zaplanowane łącznie 44 spotkania terapeutyczne z zakresu:

  • integracji sensorycznej
  • logopedii
  • terapii ręki
  • trening umiejętności społecznych
  • dogoterapii
  • muzykoterapii
  • zajęcia sportowe ogólnorozwojowe

Każde z dzieci podczas turnusu ma sporządzaną opinię z opisem funkcjonowania na zajęciach i wskazówkami do pracy terapeutycznej na najbliższe miesiące. Często opinie te są wykorzystywane jako podstawa prowadzenia terapii po wakacjach w różnych ośrodkach w danym obszarze.

Ośrodki, w których odbywają się turnusy, to miejsca przyjazne dzieciom.

Cena turnusu, obejmująca pobyt dziecka wraz z opiekunem oraz wszystkimi zajęciami terapeutycznymi i sporządzoną po turnusie opinią, to 6 500 zł.